TradingView

Khả dụng cho bot Nâng cao, DCA và Thoát lệnh

TradingView là thị trường tín hiệu giao dịchP2P lớn nhất thế giới. Một người dùng rất có kinh nghiệm với TradingView (TV) hiện có thể tận dụng tín hiệu của TV và kích hoạt bot của CryptoHero để tham gia giao dịch.

CryptoHero đã rất linh hoạt khi để người dùng tích hợp TradingView. Người dùng có thể nhận tín hiệu của TV và kích hoạt các lệnh Cơ sở hoặc Bổ sung. Tích hợp tín hiệu của TV cũng có sẵn trong các loại bot Nâng cao, DCA và Thoát lệnh, do đó, nâng cao khả năng của các bot của chúng tôi.

Với tính năng này, người dùng CryptoHero sẽ có thể truy cập hàng nghìn tín hiệu và chỉ số kỹ thuật của TV và tích hợp chúng với CryptoHero.

Tích hợp TradingView

Nếu bạn kích hoạt TradingView cho bot của mình, bạn không thể dùng các chỉ báo khác. Tích hợp tín hiệu TradingView hoạt động độc lập như một chỉ báo của riêng.

Để tích hợp TradingView, trước tiên hãy tạo một cảnh báo. Tất nhiên, bạn cần phải có một tài khoản với TradingView để thực hiện việc này.

Tìm kiếm cấu hình Hành động cảnh báo (Alert actions). Nó sẽ trông giống thế này:

Nhập URL dưới đây (như được hiển thị trong hình trên) vào trường URL Webhook

https://web.cryptohero.ai/tvapi

Bạn có thể chọn tùy chọn "Chỉ một lần" (Only Once) hoặc "Mọi lần" (Every Time) như trong hình dưới đây.

Nếu bạn chọn "Chỉ một lần", điều này sẽ ngăn TV liên tục gửi tin nhắn đến CryptoHero mỗi khi điều kiện được đáp ứng. Nếu bạn chọn "Mọi lúc", TV sẽ thông báo cho CryptoHero mỗi khi điều kiện TV được đáp ứng. Chọn "Mọi lúc" nếu bạn có nhiều lệnh bổ sung được thiết lập cho bot.

QUAN TRỌNG: Mỗi một cảnh báo TradingView được gán cho một bot.

Bạn cũng có thể đặt thời gian hết hạn cho cảnh báo TV nếu muốn. Lưu ý rằng nếu có thời gian hết hạn, bot sẽ không còn hiệu lực sau thời gian hết hạn bởi nó sẽ rơi vào "ngõ cụt".

Thêm TradingView vào Bot

Bạn có thể thêm tối đa ba tín hiệu TradingView cho mỗi điều kiện Vào lệnh và Thoát lệnh (có thể thay đổi khi chúng tôi phát triển thêm điều này).

Để kích hoạt TradingView cho bot của bạn, nhấp vào nút TV như thể hiện trong hình ảnh bên dưới đây.

Sau đó, nhấp vào nút Thêm chỉ báo (Add Indicator). Một cửa sổ pop up hiển thị cài đặt TV sẽ được hiển thị. Mỗi chỉ báo TV là duy nhất. Bạn sẽ có thể thiết lập cấu hình xem chỉ báo TV cụ thể và duy nhất này có nên thực hiện lệnh Cơ sở hoặc Bổ sung hay không.

Xin lưu ý rằng để mang đến cho người dùng sự linh hoạt tối đa, CryptoHero cho phép người dùng tạo tối đa ba chỉ báo TV. Không chỉ vậy, bạn cũng có thể tạo tổ hợp các chỉ báo để kích hoạt Lệnh cơ sở hoặc Lệnh bổ sung. Miễn là nhận được bất kỳ tín hiệu TV nào, CryptoHero sẽ kích hoạt Điều kiện vào lệnh (hoặc Điều kiện thoát lệnh nếu chỉ báo TV ở ngưỡng đó được thiết lập).

Giả sử bạn đã tạo ba chỉ báo TV như thể hiện trong hình ảnh bên dưới đây:

Nếu nhận được chỉ báo trên cùng (nghe Lệnh cơ sở), CryptoHero sẽ thực hiện cơ sở của bạn. Tuy nhiên, nếu nhận được một trong hai tín hiệu chỉ báo TV dưới cùng, CryptoHero sẽ thực hiện lệnh bổ sung của bạn.

Hãy xem ví dụ này, trong đó cả ba chỉ báo TV đều đang lắng nghe lệnh Cơ sở

Bot sẽ gọi điều kiện vào lệnh nếu CryptoHero nhận được bất kỳ chỉ báo nào trong số ba chỉ báo TV.

Thêm tin nhắn TV của CryptoHero vào TradingView

Mỗi chỉ báo CryptoHero TV có chuỗi thông báo duy nhất của riêng nó. Nó sẽ trông giống như sau:

{"checksum":"some random string","type":"entry","order":"base"}

Bạn chỉ cần sao chép và dán toàn bộ tin nhắn vào hộp Tin nhắn của TradingView. Hộp thông báo nằm bên dưới trường URL Webhook.

Hãy bảo đảm rằng bạn thêm các dấu đóng mở ngoặc - " { " và " } "

Last updated