Binance

1. Quản lý API

Đăng ký tài khoản Binance hoặc Đăng nhập vào tài khoản sẵn có. Di chuột qua phần Hồ sơ (Profile) và chọn mục Quản lý API (API Managment).

2. Tạo API mới

Bạn có thể tạo nhiều API, đặt tên cho từng API tương ứng để chúng có thể được nhận dạng và quản lý cho phù hợp.

3. Xác nhận Email

Kiểm tra email đã đăng ký của bạn để tìm email xác nhận, nhấp vào liên kết trong email và API sẽ được tạo. Nếu bạn không thấy bất kỳ email nào từ Binance, hãy xem bài viết trợ giúp này để khắc phục sự cố liên quan đến việc nhận email xác nhận.

4. Thêm API vào CryptoHero

Không được điều hướng khỏi trang trước khi thêm API vào CryptoHero. Trang Khóa bí mật (Secret Key) chỉ được hiển thị một lần. Không cấp cho bất kỳ ai khác quyền truy cập vào API của bạn hoặc tạo các bản sao lưu không an toàn cho Khóa bí mật hoặc mã QR.

Sử dụng chức năng quét mã QR trên CryptoHero để thêm API ngay lập tức hoặc nếu bạn đang thao tác trên cùng một thiết bị, bạn có thể sử dụng chức năng sao chép và dán cho cả Khóa API và Khóa bí mật. Hãy đảm bảo rằng bạn sử dụng địa chỉ IP không bị hạn chế.

Đảm bảo việc đã cấp quyền "Cho phép giao dịch". KHÔNG BAO GIỜ, KHÔNG BAO GIỜ VÀ KHÔNG BAO GIỜ cấp quyền "Rút tiền" cho API của chúng tôi.

Last updated