MACD

Chỉ báo kỹ thuật Đường Trung bình Động Hội tụ Phân kỳ (MACD) là một công cụ dự đoán xu hướng phổ biến cung cấp dấu hiệu về điểm uốn của xu hướng tăng hoặc giảm.

MACD bao gồm ba tham số chính, đó là chu kỳ chậm, nhanh và các đường tín hiệu. Đường MACD được hình thành bằng cách trừ đi giá trị của khoảng thời gian chậm cho khoảng thời gian nhanh. Tiêu chuẩn là 26 cho giai đoạn chậm và 12 cho giai đoạn nhanh.

Xác định xu hướng

Các nhà giao dịch thường sử dụng sự giao nhau giữa đường MACD và đường Tín hiệu để xác định xem thị trường đang đi vào giai đoạn tăng hay giảm.

  • Nếu đường MACD cắt đường Tín hiệu từ dưới lên trên, nó thường được coi là xu hướng tăng.

  • Nếu đường MACD cắt đường Tín hiệu từ trên xuống dưới, nó thường được coi là xu hướng giảm.

Sự giao nhau thường là tín hiệu kích hoạt các nhà giao dịch tham gia hoặc thoát khỏi một vị thế.

Từ đồ thị ETH/USDT ở trên, chúng ta có thể thấy rằng đường MACD (đường màu xanh lam) cắt đường tín hiệu (đường màu đỏ) vào hoặc gần ngày 31 tháng 8 năm 2021. Vài ngày sau đó dẫn đến xu hướng tăng giá cho ETH.

Đối với cùng một cặp ETH/USDT, xu hướng tăng trước đó đã chuyển sang xu hướng giảm vào ngày 7 tháng 9. Như biểu đồ cho thấy, đường MACD đã rơi từ phía trên xuống dưới đường Tín hiệu.

Đối với các nhà giao dịch dày dạn kinh nghiệm, CryptoHero cung cấp khả năng để họ thiết lập cấu hình các giá trị cụ thể cho các khoảng thời gian nhanh và chậm cũng như khoảng thời gian đường tín hiệu.

Last updated