Thông số Giao dịch

Phân bổ Quỹ

Tổng số tiền sẽ được dành cho bot để thực hiện các lệnh của nó. Bot được phép sử dụng số tiền tối đa trong quỹ. Có hai loại lệnh chính - STATIC (TĨNH) và DYNAMIC (ĐỘNG).

Đối với loại lệnh STATIC, mỗi giao dịch mới sẽ luôn sử dụng giá trị Phân bổ Quỹ.

Đối với loại lệnh DYNAMIC, mỗi giao dịch mới sẽ sử dụng số tiền thu được (lãi hoặc lỗ đã thực hiện) từ giao dịch cuối cùng cho Phân bổ Quỹ của giao dịch mới.

Nếu bot tạo ra lợi nhuận với loại lệnh DYNAMIC, lợi nhuận sẽ được thêm vào Phân bổ Quỹ và được sử dụng cho các Giao dịch trong tương lai của bot và ngược lại nếu bot thua lỗ trong giao dịch trước đó.

Các bot sẽ tiếp tục thực hiện lệnh và hoàn thành deal miễn là số tiền còn lại được đặt trong Phân bổ quỹ vẫn đủ cho mỗi bot.

Nếu bạn đang sử dụng loại lệnh DYNAMIC, bot sẽ thêm lợi nhuận trước đó vào Deal tiếp theo. Do đó, có vẻ như bạn đã thực sự phân bổ đủ vốn nhưng trên thực tế, vốn phân bổ được tính toán nội bộ của bot cao hơn giá trị đặt trước của bạn. Chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng lệnh STATIC nếu bạn có thể đang phân bổ lại lợi nhuận do các bot tạo ra. Nó cũng đơn giản hơn và rõ ràng hơn.

Nếu bạn muốn cập nhật Phân bổ Quỹ cho một bot lệnh DYNAMIC, vui lòng lưu bot dưới dạng STATIC với Phân bổ Quỹ mới. Sau đó, khi bot mở với deal đầu tiên sử dụng Phân bổ Quỹ mới, bạn có thể cập nhật bot lên Dynamic.

Rất nhiều người dùng sử dụng lợi nhuận vượt mức vào mục đích khác (rút tiền, giao dịch cá nhân, v.v.). Vì lý do này, một bot sẽ bị ngừng hoạt động khi nó gặp phải tình huống không đủ vốn.

Giới hạn Lệnh cơ sở

Lệnh đầu tiên mà bot thực hiện được đặt theo tỷ lệ phần trăm Phân bổ Quỹ dành riêng cho bot. Khi một Điều kiện vào lệnh được kích hoạt, Lệnh cơ sở chính là số tiền mà bot sẽ đặt vào lệnh đầu tiên này.

Các loại Lệnh cơ sở

Static (Tĩnh)

Dynamic (Động)

Luôn luôn giống nhau, như đã cài đặt trong Giới hạn lệnh cơ sở

Thay đổi dựa theo hiệu suất của Bot

Lợi nhuận sẽ không dùng cho bot và được đưa vào Số dư khả dụng trong Danh mục đầu tư.

Lợi nhuận được giữ trong bot, được dự trữ cho các lệnh tiếp theo của Bot

Lệnh bổ sung

Tất cả phần còn lại không được sử dụng trong Giới hạn Lệnh Cơ sở sẽ được chỉ định cho Lệnh bổ sung. Mỗi Lệnh bổ sung được chia bằng nhau bởi số Lệnh bổ sung đã đặt. Lệnh bổ sung được kích hoạt khi Điều kiện vào lệnh được đáp ứng một lần nữa trước khi kích hoạt bất kỳ Điều kiện vào lệnh, Cắt lỗ hoặc Chốt lời nào.

Tần suất Giao dịch

Tần suất giao dịch thiết lập cho bot để đánh giá và đặt lệnh dựa trên Điều kiện vào lệnh và thoát lệnh tại mọi khoảng thời gian đã đặt trước. Dữ liệu được tổng hợp từ dữ liệu hình nến, Tần suất giao dịch đánh giá dữ liệu theo khoảng thời gian hình nến tương ứng. Tần suất giao dịch càng cao, số lượng đánh giá có thể được thực hiện càng cao, do đó bot sẽ có xu hướng đặt lệnh thường xuyên hơn.

Số nến trên mỗi tần suất / khoảng thời gian

1D

4H

1H

15M

1 Ngày

1

6

24

96

1 Tuần

7

42

168

672

1 Tháng

30

180

720

2880

3 Tháng

91

546

2184

8736

6 Tháng

182

1092

4368

17472

1 Năm

364

2182

8728

34912

Người dùng gói Chuyên nghiệp có quyền sử dụng Tần suất giao dịch 5 phút.

Last updated