Khởi động nhanh các bot

Một số cài đặt của bot để giúp người dùng làm quen với CryptoHero. Xin lưu ý rằng CryptoHero và công ty không đảm bảo rằng các bot sẽ hoạt động có lãi hoặc theo kỳ vọng của người dùng.

Các bot được phân loại theo khẩu vị rủi ro của người dùng, cụ thể là Rủi ro mức độ Thấp, Trung bình, Trung bình Cao và Cao. Các yếu tố quyết định chính là tần suất giao dịch của bot và chỉ báo được sử dụng.

Nếu bạn sử dụng bất kỳ cài đặt nào của bot, bạn có thể đối mặt với việc mất toàn bộ số vốn của mình, bất kể mức độ rủi ro nào chăng nữa. Công ty chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với bất kỳ tổn thất nào có thể phát sinh do bạn triển khai một số hoặc tất cả các cài đặt của bot như được hiển thị trên trang này.

Bạn có thể muốn thử nghiệm với các cài đặt khác nhau để tìm ra sự kết hợp phù hợp nhất dành cho mình.

Ngoài ra, bạn có thể muốn thuê một trong những bot tại Bots Marketplace của chúng tôi

Bot rủi ro Thấp

Cặp tài sản: [tùy chọn]

Chiến lược: Mua (Long)

Tần suất giao dịch: 4H (lưu ý rằng bot có thể cần vài ngày hoặc vài tuần để bắt đầu giao dịch đầu tiên, tùy thuộc vào thanh khoản của thị trường)

Lệnh cơ sở: 80%

Các Lệnh bổ sung: 20%

Điều kiện vào lệnh: RSI

Điều kiện thoát lệnh:

  • Chốt lời 20%

  • Cắt lỗ 10% (điều chỉnh mức Cắt lỗ theo khẩu vị rủi ro của bạn)

Bot rủi ro Trung bình mức 1

Cặp tài sản: [tùy chọn]

Chiến lược: Mua (Long)

Tần suất giao dịch: 1H (lưu ý rằng bot có thể cần vài ngày để bắt đầu giao dịch đầu tiên, tùy thuộc vào thanh khoản của thị trường)

Lệnh cơ sở: 60%

Các Lệnh bổ sung: 40%

Điều kiện vào lệnh: RSI

Điều kiện thoát lệnh:

  • Chốt lời 10%

  • Cắt lỗ 5% (điều chỉnh mức Cắt lỗ theo khẩu vị rủi ro của bạn)

Bot rủi ro Trung bình mức 2

Cặp tài sản: [tùy chọn]

Chiến lược: Mua (Long)

Tần suất giao dịch: 1H (lưu ý rằng bot có thể cần vài ngày để bắt đầu giao dịch đầu tiên, tùy thuộc vào thanh khoản của thị trường)

Lệnh cơ sở: 50%

Các Lệnh bổ sung: 50%

Điều kiện vào lệnh: Stochastic RSI

Điều kiện thoát lệnh:

  • Stochastic RSI

  • Cắt lỗ: 10%

Bot rủi ro Trung bình Cao

Cặp tài sản: [tùy chọn]

Chiến lược: Mua (Long)

Tần suất giao dịch: 15M (lưu ý rằng bot có thể cần vài ngày để bắt đầu giao dịch đầu tiên, tùy thuộc vào thanh khoản của thị trường)

Lệnh cơ sở: 40%

Các Lệnh bổ sung: 60%

Điều kiện vào lệnh: RSI

Điều kiện thoát lệnh:

  • Chốt lời 5%

  • RSI

Bot rủi ro Cao

Cặp tài sản: [tùy chọn]

Chiến lược: Mua (Long)

Tần suất giao dịch: 15M (lưu ý rằng bot có thể cần vài ngày để bắt đầu giao dịch đầu tiên, tùy thuộc vào thanh khoản của thị trường)

Lệnh cơ sở: 35%

Các Lệnh bổ sung: 65%

Điều kiện vào lệnh: Stochastic RSI

Điều kiện thoát lệnh:

  • Chốt lời 3%

  • Stochastic RSI

Last updated