Bot Nâng cao

Available to Premium and Professional users.

Các Bot Nâng cao cung cấp cho người dùng quyền kiểm soát tuyệt đối đối với các thông số liên quan đến chỉ báo kỹ thuật. Người dùng hoặc nhà giao dịch mới được khuyên nên hiểu cách hoạt động của chỉ báo kỹ thuật trước khi cố gắng thiết lập cấu hình các thông số của chỉ báo.

Tần suất giao dịch mới “2 giờ” có sẵn trong Bot Nâng cao

Người dùng Gói Chuyên nghiệp có quyền sử dụng Tần suất giao dịch 5 phút

Để truy cập cài đặt, chỉ cần thêm Bot Nâng cao (chỉ người dùng Cao cấp và Chuyên nghiệp mới có thể) và chọn chỉ báo kỹ thuật.

Nhấp chọn biểu tượng cài đặt trong hộp màu xanh lá cây. Cửa sổ tham số sẽ bật lên. Dưới đây là một ví dụ cho Bollinger Band

Xin lưu ý rằng cài đặt này áp dụng cho các giá trị chỉ báo vào lệnh. Nếu bạn thêm Bollinger Band vào Điều kiện thoát lệnh của mình và nhấp chọn biểu tượng cài đặt, bạn sẽ thấy các giá trị chỉ báo thoát lệnh tương ứng.

Bạn cũng có thể chọn Khoảng thời gian khác nhau cho từng giá trị của Chỉ báo vào lệnh và thoát lệnh.

Hướng dẫn Sử dụng này sẽ không đi sâu vào cơ chế của từng tham số cho mọi chỉ báo kỹ thuật. Phần này đòi hỏi bạn phải tự nghiên cứu.

Active Trailing

Nếu chức năng Active Trailing được bật, điều đó có nghĩa là lệnh bổ sung sẽ được kích hoạt nếu các giá trị chỉ báo tiếp tục giảm xuống Mức được thiết lập cấu hình cho Lệnh bổ sung.

Nếu nó bị vô hiệu hóa, điều đó có nghĩa là giá trị chỉ báo phải tăng trở lại trên Mức chỉ báo Lệnh cơ sở và giảm trở lại Mức thiết lập cấu hình cho Lệnh bổ sung, để Lệnh bổ sung được thực hiện.

Ví dụ A: nếu chức năng Active Trailing được bật bằng cách sử dụng tín hiệu RSI 30 đơn giản để mua và tín hiệu 25 RSI cho lệnh bổ sung.

Thời gianRSIThực hiện Lệnh?

T

50

Không

T+1

29

Lệnh cơ sở

T+2

24

Lệnh bổ sung

Ví dụ B: nếu chức năng Active Trailing bị vô hiệu hóa bằng cách sử dụng tín hiệu RSI 30 đơn giản để mua và tín hiệu 25 RSI cho lệnh bổ sung.

Thời gianRSIThực hiện Lệnh?

T

50

Không

T+1

29

Lệnh cơ sở

T+2

24

Không

T+3

32

Không

T+4

24

Bạn có thể cấu hình các thông số vào lệnh và thoát lệnh

Điều kiện thoát lệnh

Bot Nâng cao của CryptoHero cung cấp khá nhiều điều kiện để kết thúc deal. Một trong những cách phổ biến là thông qua Thoát lệnh Chỉ báo. Một số nhà giao dịch muốn ghép một chỉ báo thoát lệnh với lợi nhuận tối thiểu. Do đó, CryptoHero có thể cung cấp Lợi nhuận tối thiểu khi cài đặt Kích hoạt chỉ báo.

Điều này hữu ích khi bot tham gia giao dịch ở mức chỉ báo đã thiết lập (ví dụ: RSI = 30 và giá ETH/USDT = 3000) nhưng nếu người dùng chọn RSI = 70 để thoát VÀ nếu thị trường không giảm sau khi deal được mở, mặc dù RSI có thể phục hồi lên 70, giá thoát lệnh vẫn có thể thấp hơn giá vào lệnh. Kết thúc một deal ở giai đoạn này sẽ dẫn đến thua lỗ.

Do đó, một nhà giao dịch có thể yêu cầu một deal phải có ít nhất lợi nhuận ngay cả khi điều kiện chỉ báo đầu ra được đáp ứng.

Ví dụ: nếu Lợi nhuận tối thiểu cho Trình kích hoạt chỉ báo KHÔNG được bật:

Hành độngRSIGiá

Mua ETH/USDT

30 (đáp ứng Điều kiện vào lệnh)

3000 USDT

Không làm gì

25

2900 USDT

Không làm gì

35

3050 USDT

Không làm gì

25

2700 USDT

Bán ETH/USDT

70 (đáp ứng Điều kiện thoát lệnh)

2950 USDT

thoát lệnh và ghi nhận lỗ

Nhưng, nếu Lợi nhuận tối thiểu cho Trình kích hoạt chỉ báo được bật:

Hành độngRSIGiá

Mua ETH/USDT

30 (đáp ứng Điều kiện vào lệnh)

3000 USDT

Không làm gì

25

2900 USDT

Không làm gì

35

3050 USDT

Không làm gì

25

2700 USDT

Không làm gì

70 (đáp ứng Điều kiện thoát lệnh nhưng chưa đáp ứng Lợi nhuận tối thiểu)

2950 USDT

Bán ETH/USDT

75 (đáp ứng Điều kiện thoát lệnh và đáp ứng Lợi nhuận tối thiểu)

3100 USDT

Last updated