Bot DCA

Có sẵn cho người dùng Cao cấp và Chuyên nghiệp

DCA hay thường được gọi là Chiến lược Trung bình Giá, là một chiến lược tích lũy phổ biến thường kéo dài trong một khoảng thời gian dài. Đối với các nhà giao dịch có kinh nghiệm, thị trường được biết đến là một "cuộc dạo chơi" ngẫu nhiên. Sẽ rất khó khăn để theo dõi thị trường. Do đó, gần như không thể mua một tài sản ở mức giá thấp nhất của nó trong thời gian có cơ hội.

Một trong những phương pháp đã được chứng minh rõ ràng để tích lũy tài sản là chiến lược DCA. Về cơ bản, nó nhằm mục đích mua một tài sản theo định kỳ. Điều kiện vào lệnh cho DCA khác nhau. Phương pháp phổ biến nhất là mô hình Kế hoạch Tiết kiệm Thông thường (RSP), phổ biến trong thị trường chứng khoán truyền thống. RSP chỉ đơn giản là mua một tài sản vào mọi khoảng thời gian cố định chẳng hạn như ngày đầu tiên của tháng.

Cấu hình Bot DCA

Bạn có thể phân bổ một số tiền cố định cho bot DCA của mình giống như cách bạn làm đối với bot Đơn giản và Nâng cao. Ngoài ra, bạn cũng có thể đặt phân bổ Không giới hạn (No Limit). Bot DCA sẽ tiếp tục sử dụng vốn của bạn cho đến khi vốn trong ví sàn giao dịch tiền mã hóa của bạn không đủ để đáp ứng lệnh hiện tại. Khi gặp phải tình huống như vậy, bot DCA sẽ dừng lại.

Bạn cũng phải đặt số vốn cho mỗi lệnh mà bot DCA sẽ sử dụng để mua Tài sản.

CryptoHero cung cấp các điều kiện vào lệnh sau cho bot DCA

  • Khoảng thời gian cố định

  • Các chỉ báo kỹ thuật (như Bot Cơ bản và Nâng cao)

  • Mua khi thị trường xuống

  • Bán khi thị trường lên

Khoảng thời gian cố định

Chế độ này chỉ cần cấu hình bot để mua vào mọi khoảng thời gian cố định. Bạn có thể thiết lập hình bot để chạy hàng ngày, mỗi tuần một lần hoặc vào một ngày cụ thể trong tháng.

Chỉ báo kỹ thuật

Tương tự với các chỉ báo kỹ thuật của Bot Nâng cao (chẳng hạn như cài đặt chi tiết và khoảng thời gian giao dịch 2 giờ). Ngoài ra, bạn cũng có thể đưa vào chiến lược Martingale. Vui lòng xem phần giải thích bên dưới về Martingale.

Mua xuống / Bán lên

Phương pháp này cho phép các nhà giao dịch tích lũy hoặc xử lý tài sản khi giá có xu hướng giảm hoặc tăng tương ứng. Người dùng cũng có thể sử dụng chiến lược Martingale trong phương pháp này

Chiến lược Martingale

Về cơ bản, chiến lược Martingale là tăng gấp đôi quy mô của mỗi giao dịch kế tiếp. Bội số có thể không phải là 2X nhưng có thể là bất kỳ bội số nào bạn đặt. Tiền đề cho chiến lược này là tất cả các xu hướng cuối cùng sẽ thay đổi - một thị trường xấu không thể tồi tệ mãi mãi. Và khi sự quay vòng xảy ra, một vài giao dịch cuối cùng (sẽ là giao dịch có quy mô lớn nhất) sẽ cho phép nhà giao dịch tạo ra lợi nhuận nhanh hơn nhiều.

Trong chiến lược Martingale của CryptoHero, nhà giao dịch có thể đặt XX% từ giao dịch cuối cùng. Ví dụ: nếu XX = 10% và nếu bot thực hiện giao dịch mua trị giá 1000 USDT trong giao dịch cuối cùng, giao dịch tiếp theo sẽ có giá trị mua là 1.100 USDT. Nếu XX = 100%, giao dịch tiếp theo sẽ có quy mô tài sản trị giá 2.000 USDT. Giao dịch thứ ba sẽ có quy mô 4.000 USDT.

Nếu chiến lược Martingale được cài đặt, nó sẽ ghi đè giá trị Số lượng mỗi lệnh trong tab Tham số giao dịch.

Xin lưu ý rằng chiến lược Martingale có thể nhanh chóng làm cạn kiệt vốn của bạn!

Last updated