Khám phá

CryptoHero cho phép bạn bắt đầu ngay lập tức bằng cách đề xuất cấu hình và tài sản của bot, sao chép các cài đặt đó để tạo bot ngay lập tức. Mọi cấu hình và tài sản có thể được kiểm tra và cập nhật định kỳ trên phần Khám phá (Discover). Ngoài hiệu suất của bot, các bảng phân tích kỹ thuật cũng có sẵn để hỗ trợ việc ra quyết định trong thời gian thực.

Thiết lập sau một cú nhấp chuột

Bạn có thể tạo cùng một bot chỉ với một cú nhấp chuột vào biểu tượng bot hoặc có thể chọn sao chép một URL có thể được chia sẻ và sử dụng được trên cả iOS và Web. Sao chép một bot theo cách này sẽ chỉ yêu cầu bạn quyết định phân bổ tài sản của riêng mình. Bạn vẫn có thể chỉnh sửa cấu hình để bao gồm các tính năng tự động hóa khác như chốt lời hoặc cắt lỗ.

Sau khi sao chép bot, thông tin chi tiết và số liệu giao dịch được hiển thị trên bản tóm tắt giao dịch.

Các chỉ báo kỹ thuật được hỗ trợ

Dữ liệu chỉ báo kỹ thuật thời gian thực được sử dụng để hỗ trợ đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu hiện tại. Bảng phân tích chi tiết và các giá trị chính xác có thể được nhìn thấy khi di chuột qua giá trị chỉ báo như Quá bán hoặc Quá mua.

Oscillators

Moving Averages

RSI (14)

EMA (7, 20, 50, 100, 200)

Stoch RSI (14)

MACD

Giá trị của mỗi chỉ báo kỹ thuật có trọng số và đóng góp vào điểm xếp hạng tổng thể để chỉ ra một hướng được đề xuất dựa trên xu hướng hoặc động lượng hiện tại của nó. Từ Bán mạnh, Bán, Trung lập, Mua và Mua mạnh.

Last updated