Danh mục đầu tư

Portfolio hay Danh mục đầu tư cung cấp một cái nhìn tổng thể về hiệu suất của bạn và số dư tiền mã hóa trên các sàn giao dịch. Mỗi kết nối sàn giao dịch sẽ được cung cấp danh mục đầu tư riêng tương ứng trong CryptoHero. Số lượng tiền mã hóa nắm giữ được truy xuất từ sàn giao dịch một cách định kỳ. Tổng giá trị vốn chủ sở hữu được định giá bằng Bitcoin (BTC), tỷ giá được lấy từ sàn giao dịch của danh mục đầu tư tương ứng. Giá trị USD là BTC/USD được lấy từ CoinMarketCap và tỷ giá tiền tệ được lấy từ XE.

Portfolio Value - Giá trị danh mục đầu tư

Tất cả số dư tiền mã hóa được truy xuất trong thời gian thực. CryptoHero chỉ hỗ trợ giao dịch giao ngay tại thời điểm này, chỉ số dư trong ví giao dịch giao ngay được truy xuất. Nếu trước đó bạn đã mở tài khoản giao dịch ký quỹ, vui lòng đảm bảo rằng bạn đã chuyển tiền từ ví ký quỹ của bạn sang ví giao dịch giao ngay.

Realized Profits - Lợi nhuận ghi nhận

Tất cả các hoạt động giao dịch tích lũy, cả tích cực và tiêu cực đều được cộng dồn vào khung thời gian đã định.

Change - Thay đổi

Phần trăm thay đổi trong danh mục đầu tư trong khung thời gian đã định.

Trading Volume - Khối lượng giao dịch

Tổng lượng quỹ mà bot đã sử dụng trong khung thời gian đã thiết lập

Last updated