Kucoin

URL: https://kucoin.com

  1. Di chuột qua biểu tượng Hồ sơ của bạn ở ngay trên cùng của trang

    .

2. Chọn "API Management" từ menu thả xuống

3. Xin lưu ý rằng Kucoin yêu cầu bạn thiết lập 2FA và Mật khẩu giao dịch trước khi bạn có thể tạo khóa API

4. Nếu bạn đã thiết lập 2FA và Mật khẩu giao dịch, màn hình Quản lý API sẽ được hiển thị như sau

5. Đặt tên cho API của bạn. Thực hiện theo các cài đặt hiển thị trong hình ảnh phía dưới đây

6. Hãy nhớ Cụm mật khẩu API. Sẽ rất tốt nếu bạn nhập Cụm mật khẩu API vào ứng dụng CryptoHero của bạn tại thời điểm này.

7. Nhấp chọn nút Next. Bạn sẽ thấy trang Xác minh bảo mật.

8. Sau khi vượt qua xác minh bảo mật, bạn sẽ thấy một cửa sổ pop-up chứa các khóa API của mình. Sao chép Khóa và Bí mật vào ứng dụng CryptoHero của bạn. Hãy đảm bảo nhập đúng Cụm mật khẩu mà bạn đã đặt tại bước 6 ở trên.

Last updated