Chiến lược

CryptoHero cho phép người dùng giao dịch trong cả thị trường tăng giá và giảm giá với các chiến lược long và short. Các bot có thể hỗ trợ cả hai hướng nhưng mỗi bot sẽ chỉ được thiết lập cấu hình ở một hướng nhất định. Để giao dịch cả hai hướng với cùng một cài đặt, phải sử dụng thêm một bot khác. Bạn có thể tạo một bản sao của bot và thay đổi chiến lược để giao dịch tài sản theo cả hai hướng.

Long

Mua một đồng cơ sở (Bitcoin) với đồng định giá (TetherUS) với kỳ vọng rằng giá trị của Bitcoin sẽ tăng so với TetherUS, bán Bitcoin để lấy thêm TetherUS trong tương lai để thu được lợi nhuận từ TetherUS.

Short

Bán đồng cơ sở (Bitcoin) để đổi lấy đồng định giá (TetherUS) với kỳ vọng rằng giá trị của Bitcoin sẽ giảm so với TetherUS, mua Bitcoin với giá thấp hơn trong tương lai để thu được lợi nhuận bằng Bitcoin hoặc mua lại chính số lượng Bitcoin đã bán trước đó và thu lợi nhuận từ việc bán Bitcoin trước đó để đổi lấy TetherUS.

Last updated