Backtest

Backtest là phương pháp chung để đánh giá một chiến lược giao dịch, nó đã hoạt động tốt như thế nào trong quá khứ. Backtest đánh giá khả năng tồn tại của một chiến lược giao dịch, đánh giá các tín hiệu giao dịch được tạo ra trên chiến lược hiện tại bằng cách sử dụng dữ liệu lịch sử để tạo ra kết quả, coi đó là hiệu suất lịch sử nếu chiến lược sẽ được triển khai trong khung thời gian đó. Nó cung cấp sự tự tin để sử dụng nó trong tương lai, nhưng không phải là một chỉ báo của tương lai.
Cài đặt backtest trên CryptoHero không ảnh hưởng đến hiệu suất của bot theo bất kỳ cách nào sau khi triển khai bot.

Khung thời gian

Backtest có thể được thực hiện trong 6 khung thời gian khác nhau, 1 ngày, 1 tuần, 1 tháng, 3 tháng, 6 tháng, 1 năm. Khung thời gian dài hơn có thể loại bỏ những nhiễu động của thị trường trong một khoảng thời gian trong khi khung thời gian ngắn hơn có thể đánh giá các xu hướng thịnh hành hiện tại. Một thực tiễn tốt là rút ra kết luận từ việc backtest nhiều khung thời gian cho mỗi bot.
Backtest chỉ có thể được thực hiện trong Khung thời gian đã chọn kể từ ngày Bot được tạo. CryptoHero không hỗ trợ bất kỳ cài đặt ngày và giờ tùy chỉnh nào cho Backtesting.

Nguồn dữ liệu

CryptoHero sử dụng dữ liệu hình nến được lấy từ các sàn giao dịch tương ứng. Đối với Giao dịch mô phỏng, dữ liệu sẽ được lấy từ Binance. Các tín hiệu giao dịch được đánh giá với giá trị mở của mỗi thanh nến, được xác định bởi tần suất. Việc chọn khung thời gian dài hơn với tần suất cao hơn có thể mất nhiều thời gian hơn để CryptoHero đánh giá dữ liệu khi có nhiều nến xuất hiện hơn.
Candles Per Frequency / Time Frame
1D
4H
1H
15M
1 Day
1
6
24
96
1 Week
7
42
168
672
1 Month
30
180
720
2880
3 Months
91
546
2184
8736
6 Months
182
1092
4368
17472
1 Year
364
2182
8728
34912
Một số loại tiền mã hóa có thể không có đủ dữ liệu quay ngược thời gian cho các đồng mới được niêm yết trên sàn giao dịch. Chúng có thể tồn tại trên các sàn giao dịch khác nhưng nếu chúng mới được niêm yết trên sàn giao dịch, CryptoHero sẽ không có quyền truy cập vào dữ liệu từ các sàn giao dịch không được hỗ trợ khác.