Ưu tiên xử lý Bot

CryptoHero là một nền tảng bot giao dịch tiền mã hóa dựa trên đám mây. Điều này có nghĩa là tại một thời điểm bất kỳ, chúng tôi đang chạy hàng nghìn quy trình (bot) cho tất cả người dùng của chúng tôi. Để đảm bảo trải nghiệm người dùng tối ưu thông qua hệ thống thực hiện giao dịch đáp ứng, chúng tôi đã ưu tiên xử lý các bot thành các cấp sau:

Sàn giao dịch trực tiếp

Người dùng cao cấp và chuyên nghiệp: Cao

Người dùng miễn phí: Trung bình

Sàn giao dịch mô phỏng nội bộ CryptoHero

Người dùng cao cấp và chuyên nghiệp: Cao

Người dùng miễn phí: Thấp

Điều này có nghĩa là gì?

Nếu một bot được phân bổ trong hàng đợi Mức độ ưu tiên cao, việc thực hiện giao dịch gần như ngay lập tức (trừ các trường hợp không lường trước được như tắc nghẽn mạng, v.v.). Đối với người dùng sử dụng gói miễn phí của chúng tôi và đang thử sàn giao dịch Mô phỏng của chúng tôi, mức độ ưu tiên được đặt thành thấp nhất. Điều này có nghĩa là đôi khi, bot có thể bỏ lỡ một mục giao dịch mặc dù điều kiện kích hoạt được đáp ứng. Đối với sàn giao dịch trực tiếp, ưu tiên xử lý của chúng tôi được đặt thành tối ưu nhất có thể cho người dùng trên gói miễn phí của chúng tôi.

Last updated