Giao dịch mô phỏng

Paper Trading - Giao dịch mô phỏng: sử dụng một tài khoản giao dịch mô phỏng không liên quan đến bất kỳ loại tiền điện tử thực nào. Đó là một cách thử nghiệm bot không có rủi ro trước khi sử dụng chúng trên thị trường thực tế. Giao dịch mô phỏng của CryptoHero mô phỏng giao dịch trên Binance, sử dụng các cặp tiền có sẵn trên Binance và dữ liệu thị trường trực tiếp.

Giao dịch mô phỏng được mặc định với số dư ban đầu là 10.000 USDT. Để bật, tắt hoặc chỉnh sửa tài khoản Giao dịch mô phỏng của bạn, hãy chuyển hướng đến Settings ⇢ Paper Trading.

Giao dịch mô phỏng của CryptoHero hỗ trợ các loại tiền mã hóa cơ sở dưới đây:

  • Bitcoin (BTC)

  • Tether (USDT)

  • Ethereum (ETH)

Last updated