TradeStation

URL: https://www.tradestation.com

  1. Đăng nhập vào Tài khoản CryptoHero của bạn

  2. Vào phần Settings >> Exchange API

3. Chọn TradeStation.

4. Nhấp chọn nút Authentication. Bạn sẽ được điều hướng đến trang đăng nhập TradeStation.

5. Đăng nhập vào tài khoản TradeStation của bạn.

6. Sau khi đăng nhập thành công, bạn sẽ được chuyển hướng trở lại CryptoHero

7. Nếu bạn không được chuyển hướng, chỉ cần làm mới trang Exchange API của CryptoHero

8. Bạn sẽ thấy TradeStation được liệt kê trong Danh sách sàn giao dịch đã được kết nối.

9. Trạng thái kết nối sàn giao dịch sẽ hiển thị "Fully Operational".

Last updated