IndoDax

URL: https://indodax.com

  1. Di chuột qua biểu tượng Hồ sơ của bạn ở ngay trên cùng của trang

2. Bạn sẽ thấy giao diện trang như hình dưới đây

3. Nhập một Nhãn ("Label"). Ví dụ "CryptoHero". Đánh dấu vào ô "Trade". Đọc và đồng ý với các Điều khoản và Điều kiện. Mẫu cuối cùng của bạn sẽ như dưới đây:

4. Click vào nút Send SMS PIN.

5. Sau khi nhập mã PIN, bạn sẽ thấy thông báo này ở trên cùng

6. Kiểm tra hộp thư của bạn để tìm email từ IndoDax. Nhấp vào liên kết trong email

7. IndoDax sẽ hiển thị cho bạn Mã QR, Khóa API và Khóa bí mật. Nếu bạn đang sử dụng ứng dụng di động CryptoHero, bạn có thể chỉ cần quét mã QR. Nếu không, hãy sao chép API và Khóa bí mật vào các trường có tên tương tự trong CryptoHero

Last updated