Coinbase Pro

URL: https://pro.coinbase.com

  1. Nhấp chọn mục Hồ sơ của bạn ở ngay trên cùng trang chủ tài khoản của bạn.

  2. Nhấp chọn tùy chọn API

3. Nhấp vào nút "Create New API key"

4. Cấu hình API của bạn sẽ hiển thị như hình dưới đây

5. Bạn có thể nhập Cụm mật khẩu (Passphrase) mới của mình. Hãy nhớ ghi nhớ Cụm mật khẩu. Sao chép Cụm mật khẩu vào ứng dụng CryptoHero của bạn. Nhấp vào nút Create API Key.

6. Tùy thuộc vào cài đặt bảo mật của bạn, bạn có thể được yêu cầu nhập mã 2FA của mình.

.

7. Quan trọng! Coinbase Pro sẽ chỉ hiển thị API Bí mật của bạn trên cửa sổ được pop-up. Sao chép API Bí mật này vào ứng dụng CryptoHero của bạn cho trường API Secret.

8. Bạn sẽ được điều hướng trở lại trang My API Keys.

9. Sao chép chuỗi giá trị hiển thị ngay dưới mục "Default Portfolio". Đây là giá trị Khóa API của bạn. Sao chép giá trị này vào trường Khóa API trong tài khoản CryptoHero của bạn.

Last updated