Bot Lưới

Chỉ dành cho Người dùng Chuyên nghiệp

Bot Lưới hay Grid Bot cho phép người dùng thiết lập chiến lược giao dịch theo lưới. Giao dịch theo lưới là một chiến lược mà nhà giao dịch kiếm được từ chênh lệch giữa giá đặt mua và giá chào bán.

Ví dụ: nếu một lệnh mua được đặt ở mức 1000 USDT và lệnh bán được đặt ở mức 1100 USDT cho cùng một lượng token, nhà giao dịch sẽ bỏ túi 100 USDT lợi nhuận nếu cả hai lệnh mua và bán đều được thực hiện.

Sự đơn giản (nhưng phức tạp do logic xung quanh) của giao dịch theo lưới thu hút nhiều nhà giao dịch. Ngay cả một số quỹ đầu cơ lớn nhất cũng sử dụng giao dịch theo lưới cho các chiến lược tạo lập thị trường của họ.

Trên thực tế, hầu hết các chiến lược lưới đều có nhiều lớp giá mua vào và giá chào bán.

Mặc dù giao dịch lưới đơn giản, nhưng vẫn có nhiều phức tạp và logic xung quanh giao dịch lưới. Tuy nhiên, CryptoHero có thể đơn giản hóa những sự phức tạp này và cung cấp cho người dùng của chúng tôi một bot lưới dễ dàng triển khai.

Đây là cách hoạt động của chiến lược lưới với nhiều lớp:

Giả sử có hai lớp, người dùng sẽ đặt hai lệnh mua và hai lệnh bán cho ETH/USDT như sau:

Bán Mức 2: 3100

Bán Mức 1: 3000

Mua Mức 1: 2900

Mua Mức 2: 2800

Nếu cả hai giao dịch Mua Mức 1 và Bán Mức 1 được thực hiện, người dùng sẽ bỏ túi 100 USDT lợi nhuận giả sử 1 ETH được giao dịch. Lợi nhuận 100 USDT này được gọi là lợi nhuận chênh lệch. Và tỷ lệ chênh lệch là khoảng 3,4%. Nếu giao dịch Mua Mức 2 và Bán Mức 2 được thực hiện, cùng một người dùng sẽ kiếm được 300 USDT. Tổng kết lại, 400 USDT lợi nhuận sẽ kiếm được từ chiến lược lưới đơn này, mang lại lợi nhuận ròng 7% (400 / (2900 + 2800)).

Nghe có vẻ như chiến lược giao dịch theo lưới là chắc chắn thắng lợi, nhưng thực tế không phải vậy. Giao dịch lưới sẽ thất bại khi thị trường đột ngột di chuyển ra khỏi phạm vi ở cả bên mua hoặc bên bán khiến chiến lược lưới bị khuyết hoặc chỉ có thể giao dịch một phía. Do đó, thời điểm để tạo các giao dịch lưới của bạn và khi nào nên thoát ra là rất quan trọng.

Sử dụng Bot Lưới CryptoHero

Để triển khai chiến lược lưới, bạn sẽ cần hai chiều của cặp giao dịch. Ví dụ: nếu bạn muốn triển khai chiến lược lưới cho cặp ETH/USDT, bạn sẽ cần cả tài sản ETH và USDT. Điều này là do bạn sẽ đặt lệnh sử dụng USDT để mua và ETH để bán.

Hiểu về Giá giữa

Giá giữa là giá giữa giá chào mua và giá chào bán gần nhất. Ví dụ: nếu sổ lệnh ETH/USDT hiện có dạng như sau:

Bán Mức 2: 3001

Bán Mức 1: 3000

Mua Mức 1: 2996

Mua Mức 2: 2997

giá giữa sẽ là 2998 USDT.

Giới hạn giá bán phạm vi trên

Điều này định cấu hình bot lưới để đặt lệnh bán của bạn dưới giới hạn giá bán. Ví dụ: nếu giá giữa hiện tại của sổ lệnh ETH là 2998 USDT và nếu Giới hạn giá bán phạm vi trên là 10%, thì bot lưới sẽ không đặt bất kỳ lệnh nào trên 3297,80 USDT (2998 x 110%).

Giới hạn giá mua phạm vi dưới

Điều này định cấu hình bot lưới để đặt lệnh mua của bạn trên giới hạn giá sàn mua. Ví dụ: nếu giá giữa hiện tại của sổ lệnh ETH là 2998 USDT và nếu Giới hạn giá mua trong phạm vi dưới là 10%, thì bot sẽ không đặt bất kỳ lệnh nào dưới 2698,2 USDT (2998 x 90%).

Số lượng lệnh giữa Giá giữa và giới hạn phạm vi

Điều này cho biết tổng số lệnh cần đặt giữa Giá giữa và cả Giới hạn phạm vi mua và bán (như mô tả ở trên). Các lệnh sẽ được đặt trong khoảng cách giá bằng nhau. Ví dụ: nếu số lượng lệnh là 3, các lệnh mua sẽ được đặt ở các mức giá sau theo các bước là 99,93 USDT:

2898.06 USDT

2791.13 USDT

2698.2 USDT

Số lượng mỗi lệnh

Điều này cho biết có bao nhiêu tài sản để mua hoặc bán.

Sau khi nhập tất cả các giá trị, CryptoHero sẽ tự động tính toán lượng tài sản bạn cần có để chạy chiến lược lưới này.

Điều kiện Vào lệnh

Tiêu chí quan trọng để chạy một chiến lược lưới tốt là biết khi nào nên bắt đầu một chiến lược. Bot Lưới của CryptoHero cung cấp cho người dùng ba tùy chọn cho điều kiện vào lệnh của họ. Chúng tôi sẽ giải thích điều kiện Phạm vi.

Ý tưởng về Điều kiện vào lệnh theo Phạm vi là giao dịch theo lưới thường thành công hơn trong mô hình giao dịch theo phạm vi. Bất kỳ đột phá nào cũng sẽ làm mất hiệu lực của chiến lược lưới. Do đó, để xác định mô hình giao dịch theo phạm vi, người dùng có thể chọn Điều kiện phạm vi.

Phạm vi được đo bằng cách sử dụng giá ĐÃ ĐÓNG cao nhất và thấp nhất của một hình nến. Một phạm vi được xác nhận là xảy ra nếu nó đáp ứng các giá trị do người dùng thiết lập.

Khi nào thì sử dụng điều kiện Thấp hơn và khi nào thì sử dụng Điều kiện Lớn hơn? Điều kiện thấp hơn là một đặt cược an toàn hơn do tính chất chậm trễ của nó trong việc xác nhận rằng một mô hình giao dịch phạm vi đã bắt đầu. Một nhà giao dịch tích cực hơn sẽ chọn Điều kiện lớn hơn nếu họ muốn tham gia giao dịch lưới gần như ngay lập tức sau khi giá đột phá tăng hoặc giá giảm mạnh.

Điều kiện Thoát lệnh

Biết khi nào thoát khỏi một vị thế giao dịch bất lợi cũng quan trọng như biết khi nào nên vào lệnh.

Bot Lưới của CryptoHero Grid Bot sẽ tự động đóng giao dịch nếu tất cả các lệnh Mua và Bán được thực hiện. Tuy nhiên, có những tình huống khi người dùng có thể muốn thoát hoàn toàn khỏi giao dịch lưới. Người dùng có thể đặt Thời gian chờ tối đa để bot lưới đợi tất cả các lệnh mua/ bán của nó được thực hiện. Bot lưới cũng có thể được thiết lập cấu hình để thoát nếu xảy ra đột biến về giá. Điều này được xác định bởi giá trị Giới hạn Phạm vi Bên ngoài.

Ví dụ: nếu Giới hạn phạm vi bên ngoài được đặt là 5% và nếu chúng ta sử dụng ví dụ ETH/USDT ở trên là 10% làm Giới hạn phạm vi, bot lưới sẽ thoát nếu giá ETH vượt quá 5% trên 3297,80 = 3462,69 USDT.

Người dùng có thể chọn phải làm gì với các lệnh còn lại chưa được thực hiện nếu bot lưới thoát ra. Một số người dùng thích để các lệnh đang mở bị treo để giữ nguyên chiến lược lưới trước đó. Rốt cuộc, nếu tất cả các lệnh mua và bán được thực hiện, chiến lược lưới được coi là thành công.

Lưu ý rằng backtest không khả dụng cho bot lưới.

Last updated