Dịch chuyển mức Cắt lỗ

Có sẵn cho Người dùng Cao cấp và Chuyên nghiệp trong Bot Nâng cao
Trailing Stoploss - Dịch chuyển mức Cắt lỗ: là một tính năng cực kỳ hữu ích cho các nhà giao dịch để thu lợi nhuận khi thị trường đi lên. Mức giá cắt lỗ tăng cùng với giá của tài sản. Vì vậy, nếu giá của một tài sản giảm xuống sau khi tăng giá, mức cắt lỗ tăng sẽ không bao giờ đạt được, do đó thu được lợi nhuận cho nhà giao dịch.
CryptoHero cung cấp hai loại Trailing Stoploss ngoài Absolute Stoploss đã được cung cấp trong các phiên bản trước. Hai loại là:
  • TSL Cố định
  • TSL Biến đổi

TSL Cố định

TSL Cố định sẽ tăng mức cắt lỗ của bạn ở khoảng thời gian đặt trước thường xuyên.
(TSL Cố định trong tab Điều kiện Thoát lệnh)
Dựa trên ví dụ trên, điều này có nghĩa là mức cắt lỗ sẽ được đặt ở mức thấp hơn 1% so với giá cao nhất mọi thời đại hiện tại của tài sản nếu giá sau này tăng cao hơn 2% so với Giá mua. Đối với mỗi 2% cao hơn Giá mua, mức cắt lỗ sẽ tăng lên 1% so với khoảng thời gian nhảy giá gần nhất. TSL cố định được đặt ngay lập tức khi bot mở deal.
Theo ví dụ trên, các giá trị cắt lỗ cụ thể như sau:
Giá tài sản
Trailing Stop Loss
Mở Deal tại 100 USDT
99 USDT
102 USDT
100.98 USDT
103 USDT
100.98 USDT
104 USDT
102.96 USDT
102.50 USDT
102.96 USDT
105.9 USDT
102.96 USDT
106.12 USDT
104.94 USDT
104.5 USDT
Cắt lỗ tại 104.94 USDT

TSL Biến đổi

Như tên của nó, TSL Biến đổi mang lại sự linh hoạt tối đa cho nhà giao dịch về mức giá nào sẽ kích hoạt mức Cắt lỗ dịch chuyển mới.
(TSL Cố định trong tab Điều kiện Thoát lệnh của Bot Nâng cao)
Từ hình ảnh trên, bot này đã được thiết lập cấu hình chỉ một cấp cho mức Cắt lỗ dịch chuyển. Nếu giá tăng hơn 2%, mức stoploss cuối sẽ giữ nguyên.
(Nhiều mức TSL Biến đổi)
Đối với hình trên, có ba mức TSL được thiết lập cấu hình cho bot. Bảng dưới đây mô tả giá TSL cụ thể cho từng cấp độ.
Giá tài sản
Trailing Stop Loss
Mở Deal tại 100 USDT
99 USDT
101 USDT
99 USDT
102 USDT
100.98 USDT
106 USDT
103.88 USDT
112 USDT
103.88 UDST
115 USDT
113.85 USDT

Gợi ý!

Lệnh TSL Biến đổi cho phép bạn có sự kết hợp giữa lệnh cắt lỗ tuyệt đối và lệnh cắt lỗ dịch chuyển. Đơn giản chỉ cần đặt cấp độ đầu tiên là
Đặt [ Cắt lỗ tuyệt đối] dưới ngưỡng giá hiện tại khi giá chạm mức [ 0% ] trên Giá mua.