Gate IO

URL: https://gate.io

  1. Nhấp vào biểu tượng Hồ sơ của bạn ở ngay trên cùng của trang

    .

2. Chọn API Management từ menu thả xuống

3. Bạn sẽ thấy trang Khóa APIv4. Nhấp chọn nút Create new API Key.

4. Trang tiếp theo sẽ nhắc bạn thực hiện các bước kiểm tra bảo mật bổ sung. Sau khi đã hoàn tất các bước kiểm tra, bạn sẽ thấy cửa sổ "Create API Key" như hình dưới đây.

5. Bạn có thể đặt tên Khóa API của mình là "CryptoHero" trong phần Remark

6. Đảm bảo rằng bạn đã cấp quyền cho

  • Giao dịch Spot/Margin (Đọc và Viết)

  • Ví (Chỉ Đọc)

Không bao giờ cấp quyền Rút tiền.

7. Nhấp vào nút "Create and Confirm".

8. Cửa sổ tiếp theo sẽ hiển thị các giá trị Khóa và Bí mật. Sao chép giá trị Khóa vào trường văn bản khóa API của CryptoHero. Sao chép giá trị Bí mật vào trường văn bản khóa Bí mật của CryptoHero

9. Nhấp vào nút Add Exchange trên CryptoHero.

10.Nếu quá trình trên thành công, Gate.IO sẽ xuất hiện trong danh sách các Sàn giao dịch đã được kết nối.

Last updated