Trạm giao dịch

CryptoHero có Trạm giao dịch (Trading Terminal) cho phép người dùng của chúng tôi thực hiện các giao dịch như thể họ đang sử dụng thiết bị đầu cuối của sàn giao dịch tiền mã hóa. Trạm giao dịch CryptoHero cung cấp một số lợi thế cho người dùng của chúng tôi:

  • Dễ dàng chuyển đổi giữa các tài khoản sàn giao dịch tiền mã hóa để thực hiện giao dịch mà không cần đăng nhập lại.

  • Hoạt động như một cơ chế chuyển đổi dự phòng để các nhà giao dịch thực hiện các giao dịch thông qua API trong thời gian gặp khó khăn, chẳng hạn như các hoạt động thị trường bất thường (như một sự cố chớp nhoáng).

  • Cung cấp một cái nhìn tổng thể về việc quản lý quỹ của nhà giao dịch kết hợp với việc vận hành các bot của CryptoHero.

Trạm giao dịch mới nhất cũng cung cấp một số tính năng có thể hữu ích cho người dùng của chúng tôi - Loại lệnh kích hoạt và Giới hạn dừng

Stoploss Limit - Giới hạn cắt lỗ

Tính năng Giới hạn Cắt lỗ có sẵn cho người dùng Cao cấp và Chuyên nghiệp.

Giờ đây, người dùng sẽ có thể đặt mức cắt lỗ cho các giao dịch thủ công được thực hiện thông qua Trạm giao dịch của CryptoHero.

Last updated