Mandala

URL: https://mandala.exchange

  1. Di chuột qua biểu tượng Hồ sơ nằm ở trên cùng của trang. Chọn API Management.

2. Tạo nhãn cho Khóa API của bạn. Bạn có thể đặt nó là "CryptoHero".

3. Bạn sẽ được nhắc nhở hoàn thiện các thông tin bảo mật của mình. Hoàn thành bước này.

4. Các khóa API của bạn đã được tạo

.

5. Bạn có thể sử dụng ứng dụng di động CryptoHero để quét mã QR; HOẶC làm theo các bước 6 và 7 dưới đây.

6. Sao chép Khóa API vào trường văn bản API Key trong CryptoHero

7. Sao chép Khóa riêng rư vào trường văn bản API Secret trong CryptoHero.

8. Nhấp vào nút Add Exchange trong CryptoHero.

9. Nếu các khóa hợp lệ, Mandala sẽ xuất hiện trong phần Các sàn giao dịch được kết nối

.

Đảm bảo rằng bạn chỉ cấp quyền "Cho phép giao dịch" và "Chỉ đọc". KHÔNG cho phép quyền "Rút tiền".

Last updated