Bitget

URL: https://www.bitget.com

  1. Đăng nhập vào tài khoản Bitget của bạn

  2. Di chuột qua biểu tượng hồ sơ của bạn và chọn API Management.

3. Nhấp chọn nút [Create New API]. Một cửa sổ popup sẽ xuất hiện

4. Có HAI điều quan trọng bạn cần làm..

4a) Nhập Cụm mật khẩu (Passphrase) của bạn và ghi chú lại. Bạn sẽ cần nhập Cụm mật khẩu này vào CryptoHero.

4b) Đánh dấu vào ô cho phép Giao dịch ("Trade").

Hãy nhớ ghi lại Cụm mật khẩu (Passphrase) vì bạn sẽ cần nhập cùng Cụm mật khẩu này trong CryptoHero

Đảm bảo rằng bạn đã tích chọn cho phép GIAO DỊCH

5. Để trống trường Địa chỉ IP. Hoàn thành phần còn lại của quá trình xác minh.

6. Xuất hiện một cửa sổ mới sẽ hiển thị Khóa API truy cậpSecret Key của bạn.

7. Không được đóng cửa sổ này.

8. Truy cập ứng dụng CryptoHero của bạn. Nhấp vào Settings >> Exchange API.

9. Chọn Bitget từ hộp danh sách thả xuống.

10. Sao chép Khóa API truy cập vào trường văn bản API Key của CryptoHero.

11. Sao chép Khóa bí mật vào hộp văn bản API Secret của CryptoHero

12. Sao chép Cụm mật khẩu của bạn (tại bước 4 ở trên) vào hộp văn bản Passphrase của CryptoHero.

13. Nhấp chọn Add Exchange

14. Nếu thành công, bạn sẽ thấy Bitget được liệt kê trong phần Các giao dịch được kết nối và trạng thái giao dịch sẽ là Fully Operational

Last updated