Bitfinex

URL: https://bitfinex.com

  1. Nhấp vào biểu tượng Hồ sơ của bạn nằm ở phía trên cùng trang chủ tài khoản của bạn..

  2. Tiếp theo, nhấp vào tùy chọn API Keys

3. Nhấp vào "Create New Key"

4. Vui lòng làm theo các cài đặt được hiển thị trong hình ảnh bên dưới

5. Đưa ra mô tả và nhấp vào nút "Generate API key"

Generate API key button

6. Tùy thuộc vào cài đặt bảo mật của bạn, bạn có thể được yêu cầu nhập mã 2FA

7. Bạn sẽ thấy thông báo này tiếp theo

8. Kiểm tra hộp thư đến của bạn. Bạn sẽ thấy một thông báo từ Bitfinex trông giống như sau:

9. Nhấp vào nút Create API Key. Bạn sẽ thấy hiển thị một trang có khóa API mới và Khóa API bí mật. Sao chép cả hai vào ứng dụng CryptoHero của bạn. Để thuận tiện hơn, bạn có thể sử dụng ứng dụng di động CryptoHero để quét mã QR do Bitfinex tạo

Last updated