FTX
URL: https://ftx.com
  1. 1.
    Chọn hình ảnh Hồ sơ của bạn nằm ở ngay trên cùng trang chủ tài khoản của bạn.
(Click vào nút ngoài cùng bên trái)
2. Nhấp vào Cài đặt (Settings)
3. Nhấp vào API ở menu bên trái
(click vào link Api)
4. Nhấp vào "TẠO KHÓA API" (CREATE API KEY)
5. Bạn sẽ thấy hiện lên một cửa sổ có chứa Khóa API và API Bí mật của bạn. Sao chép cả hai vào ứng dụng CryptoHero của bạn.
Copy link